Shoplist
 • HONG KONG
 • TEEBOX分店地址

  成立于2010年的TEEBOX创作团队,于2010年初夏,在广东成立第一家以品牌为名进驻以纯服装的概念商店,至现时为此,TEEBOX独立店经已遍布全球。

  各店铺地址:
 • HONG KONG

  Shop 47, Tai Ho Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
  Shop G32, Kingswood Ginza, 18 Tin Yan Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T., Hong Kong

  Shop 208, 2/F, Zone H, H.A.N.D.S, 2A Tuen Mun Heung Sze Wui Road, Tuen Mun, N.T., HONG KONG